Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Sherman Alexie

Sherman Alexie

Sherman Alexie (1966) je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických etnických autorů. Debutoval jako básník, dnes má na svém kontě vedle řady básnických sbírek i pět prozaických titulů a dva filmové scénáře. Českým čtenářům byl představen povídkovou sbírkou Deset malých Indiánků (2003, č. 2005), zastoupen je rovněž v antologii Vinnetou tady nebydlí (2004).