Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Robert Schneider

Robert Schneider

Rakouský autor Robert Schneider (1961) vystudoval kompozici, dějiny umění a divadelní vědu. Jeho prvotina Bratr spánku měla velký ohlas, byla přeložena do 24 jazyků a také zfilmována.