Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Robert J. Knecht

Robert J. Knecht

Robert J. Knecht je profesorem francouzských dějin na birminghamské univerzitě.