📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Ranko Marinković

Ranko Marinković

Ranko Marinković (1913-2001) patří k významným chorvatským prozaikům a dramatikům 20. století. V českém překladu dosud vyšla jeho povídková sbírka Ruce (1953, č. 1967) a několik ukázek z prozaické a dramatické tvorby ve svazcích Svítání za tmavých nocí (1964), Pět chorvatských her (1966) a Deset jugoslávských novel (1971).