Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf (1929) vyučoval sociologii v Hamburku, Tübingenu a Kostnici. V letech 1974 až 1984 byl ředitelem London School of Economics a v letech 1987 až 1997 vedoucím St. Antony's College a prorektorem Oxfordské univerzity. Od roku 1993 je členem Horní sněmovny britského parlamentu. Česky vyšly jeho Úvahy o revoluci v Evropě a slovensky Moderný sociálny konflikt.