Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Radoslav Fikejz

Radoslav Fikejz

Mgr. Radoslav Fikejz se narodil ve Svitavách v roce 1973. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory český jazyk a literatura a historie. Od roku 1994 pracuje v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Je autorem článků a studií převážně s regionální tématikou, programově se věnuje společenským dějinám 19. století a holocaustu. Tiskem vyšly jeho monografie o Oskaru Schindlerovi (1998) a encyklopedická práce Kronika města Svitavy (2006), jejímž je spoluautorem. V roce 2008 vytvořil libreto ke stále muzejní expozici Hledání hvězdy Davidovy o osudech Židů na českomoravském pomezí a Oskaru Schindlerovi.