Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Volf

Petr Volf

Petr Volf (nar. 1965) je novinář, nyní v Reflexu. Rozhovory psal pro tento časopis.