Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Juřák

Petr Juřák

Petr Juřák (1973) vystudoval studijní program historie, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byl zaměstnán jako odborný archivář Archivu města Plzně, od roku 2001 pracuje jako historik Muzea Beskyd Frýdek-Místek.