Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Petr Borkovec

Petr Borkovec

Petr Borkovec (1970) pracoval jako redaktor v Nakladatelství Lidových novin, v Lidových novinách a Literárních novinách. Je redaktorem časopisu Souvislosti. Je autorem šesti sbírek - Prostírání do tichého (1990), Postevna, věštírna, loutkárna (1991), Ochoz (1994), Mezi oknem stolem a postelí (1996), Polní práce (1998), A. B. A. F. (2002). Překládáruskou poezii 20. století, spolu M. Havrdou přeložil Sofoklovu tragedii Krále Oidipa a Aischylovu tragickou trilogii Oresteia. Je laureátem Ceny J. Ortena, jihotyrolské Ceny Norberta C. Kasera a d.