Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Peter Woit

Peter Woit

Peter Woit , matematik a teoretický fyzik, působí na Princetonské univerzitě. Zabývá se částicovou fyzikou, strunovou teorií a kosmologií.