Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Pavel Janoušek

Pavel Janoušek

Pavel Janoušek (1933) je rodák města Dvora Králové nad Labem. Zde se mu také dostalo vzdělání na Vyšší průmyslové škole textilní a tomuto směru zůstal jako technik věrný po celý produktivní věk. Záliba v regionální historii vychází z lásky k rodnému městu a v současnosti je dále zhodnocena vedením Kroniky města. Svým osobitým jednáním se zasazuje o další doplňování sbírek a pamětí občanů města.