Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Park Honan

Park Honan

Park Honan (1928) je emeritním profesorem katedry anglického jazyka a literatury University of Leeds. Je autorem několika studií věnovaných životu a dílu Roberta Browninga a životopisů Matthewa Arnolda a Jane Austenové, edičně připravil výbor z tvorby autorů americké beatnické generace. Zatím posledním Honanovým dílem je obsáhlá životopisná práce o Christopheru Marlowovi (2005).