Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Olga Vlčková

Olga Vlčková

Olga Vlčková (1976) je absolventkou Katedry divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice navštěvovala v rámci doktorského studia program Historie. Specializuje se na dějiny židovského divadla. Vzdělávala se také na Katedře jidistiky na Univerzitě Heinricha Heineho, Vilniuském jidiš institutu, Telavivské univerzitě a newyorském Židovském teologickém semináři. Pracovala v oddělení produkce Státní opery Praha a podílela se na několika nezávislých divadelních projektech. V občanském sdružení Transteatral založila společně s dalšími členy stejnojmenné nakladatelství. Je redaktorkou časopisu Babylon a kulturní manažerkou.