Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Nicole Tuffeliová

Nicole Tuffeliová

Nicole Tuffelliová, absolventka l'École du Louvre, oboru dějiny umění. Pracovala v kulturním odboru muzea Louvre (oddělení pro vzdělávání) a na ministerstvu kultury jako tajemnice nákupní komise pro výtvarné umění Národního fondu současného umění.