📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Neil Shubin

Neil Shubin

Neil Shubin se po studiu anatomie na Chicagské univerzitě věnuje paleontologii. Dnes je zde vedoucím katedry organismální biologie a anatomie Objevil fosilii lalokoploutvé ryby, chybějícího článku mezi rybami a obojživelníky.