Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Neil Shubin

Neil Shubin

Neil Shubin se po studiu anatomie na Chicagské univerzitě věnuje paleontologii. Dnes je zde vedoucím katedry organismální biologie a anatomie Objevil fosilii lalokoploutvé ryby, chybějícího článku mezi rybami a obojživelníky.