Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miroslava Kvášová

Miroslava Kvášová

Miroslava Kvášová (roz. Sudová), *1964 Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie. Pracuje v Muzeu Vysočiny Pelhřimov jako historička a archivářka, zaměřuje se také na výukové programy pro mládež a spolupráci se školami všech stupňů. Dějinám pelhřimovských domů se věnuje již několik let, výsledky své práce publikovala v místním i odborném tisku, spolupracovala na vytváření Stezky po stavebních slozích v Pelhřimově.