Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miroslav Verner

Miroslav Verner

Miroslav Verner (*1941) vystudoval egyptologii a prehistorickou archeologii na FF UK. Ve své vědecké práci se zaměřuje hlavně na archeologii doby stavitelů pyramid. Od roku 1975 řídí čs. vykopávky v Abúsíru. V letech 1981-2000 působí jako ředitel Čs. egyptologického ústavu v Praze a Káhiře, roku 1993 je jmenován profesorem egyptologie na UK. Je členem řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů a přednáší na řadě zahraničních univerzit. Vedle řady vědeckých děl napsal knihu Pyramidy. Tajemství minulosti (1997; byla přeložena do několika jazyků) a spolupodílel se na Ilustrované encyklopedii starého Egypta a na mnoha televizních dokumentech o Egyptě..