Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miroslav Červenka

Miroslav Červenka

Miroslav Červenka (1932-2005), literární teoretik a historik, versolog, překladatel a básník, spoluzakladatel literární skupiny kolem časopisu Květen. Po absolvování češtiny a literární vědy na FF UK v Praze působil v ÚČL; 1971 byl propuštěn a v době normalizace pracoval jako knihovník. 1990 se vrátil do ÚČSL a přednášel na Katedře české literatury a literární vědy FF UK v Praze. Je autorem řady významných teoretických prací - např. Symboly, písně a mýty (1966), Styl a význam (1991), Z večerní školy versologie I, II, III (mimo samizdat poprvé 1995), Dějiny českého volného verše (2001), Fikční světy lyriky (2003) - a básnických sbírek - Čtvrtohory (1974), Dvacet tři patnáct (1979) a Strojopisy (1985), Za řekou (1996). Překládal pro samizdat (Herbert, Miłosz) a pod cizími jmény i pro domácí nakladatelství.