Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miroslav Bárta

Miroslav Bárta

Miroslav Bárta (1969), český egyptolog a archeolog, který se specializuje na archeologii a dějiny Egypta 3. a 2. tis. př. Kr., člen Českého egyptologického ústavu. Autor knih Sinuhetův útěk z Egypta (1999), Osudy staré 4500 let (2002) a řady vědeckých publikací.