Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Miloš Garkisch

Miloš Garkisch

Miloš Garkisch (1947) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví-dějepis. V roce 1975 nastoupil do Státního okresního archivu v Berouně. Od roku 1996 zastával až do roku 2010 funkci ředitele tohoto archivu. Je autorem řady studií a publikací, například Ve znamení berounského medvěda (2001), Berounský uličník (2003), Příběhy pražských cementáren (2011) Je spoluautorem publikací Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku (2006), Beroun. Dějiny českých měst (2008) a odborné edice Seydlovy Kroniky královského města Berouna (2003).