Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Michal Sýkora

Michal Sýkora

Michal Sýkora (1971) působí na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem monografie o Vladimiru Nabokovovi a dalších literárněvědných publikací.