Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Michaela Štěchová

Michaela Štěchová

Michaela Štěchová (1990) se po studiu bohemistiky na FF UK v Praze přestěhovala do Německa, kde se momentálně zabývá výukou češtiny a předškolní pedagogikou. V roce 2017 vydala svůj knižní debut Anna zachraňuje svět. Její drama Byt na předměstí světa obsadilo 3. místo v mezinárodní dramatické soutěži Talking about Borders, kterou pořádalo Státní divadlo v Norimberku. Růžez Jericha je její druhá prozaická práce.