Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Max Frisch

Max Frisch

Max Frisch (1911–1991) je vedle deníkových zápisků ze čtyřicátých a šedesátých let autorem řady románů a divadelních her (Stiller, Homo faber, Andorra, Montauk aj.).