Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Martin Vostřel

Martin Vostřel

Martin Vostřel vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2006 pracuje jako kurátor v Oblastním muzeu v Lounech. Od roku 2009 je doktorandem na Filozofické fakultě UK obor Etnologie. Specializuje se na období 19. a počátku 20. století, vývoj města a městské společnosti.