📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Marie Marečková

Marie Marečková

Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. (nar. 1942) působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě pomocných věd historických (jmenovitě genealogie) a historie výuky dějepisu se zabývá především sociálními a ekonomickými aspekty středoevropského vývoje raného novověku.