Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Marie Koldinská

Marie Koldinská

Marie Koldinská (1971) patří k mladé generaci historiků. Působí na FF UK v Ústavu českých dějin, věnuje se českým dějinám raného novověku - je spolueditorkou Deníku rudolfínského dvořana Adama ml. z Valdštejna (1997) a spoluautorkou knih Příbuzní českých králů (1999) a Historie českých spiknutí (2000).