Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Marc Frey

Marc Frey

Marc Frey (1963) je vědeckým spolupracovníkem na tzv. severoamerickém programu na univerzitě v Bonnu. Zabývá se především soudobými americkými dějinami a dějinami dekolonizace v jihovýchodní Asii.