Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Lukáš Novotný

Lukáš Novotný

Lukáš Novotný (1979) je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR a přednáší politologii a mezinárodní vztahy a interkulturní komunikaci na Vysoké škole Jana Ámose Komenského v Praze. Publikuje k česko-německým vztahům, národnostní problematice ČR a interkutlurním problémům mezi Čechy a Němci.