Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Luděk Jirásko

Luděk Jirásko

PhDr. Luděk Jirásko, CSc., historik, studia na Filozofické fakultě UK oborů historie, pomocných věd historických a dějin umění zakončil v roce 1973, kandidátem historických věd od roku 1986. Vědecký pracovník Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (1981-1993) a Akademie výtvarných umění v Praze (1993 až dosud). Autor řady vědeckých a populárně naučných monografií, studií a článků z oblasti církevní historie, dějin výtvarného umění a kulturních dějin Jindřichohradecka, publikovaných doma i v zahraničí.