📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Lubomír Tyllner

Lubomír Tyllner

PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. od roku 1990 vyučuje na FF UK (ústavy etnologie a hudební vědy) a na Fakultě humanitních studií (obory folkloristika, etnomuzikologie, česká tradiční hudba a její evropské souvislosti). V letech 1987 - 1988 vyučoval na Univerzitě v Pasově (SRN).