Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Leonard Susskind

Leonard Susskind

Leonard Susskind (1946), vynikající vědec a jeden z otců strunové teorie, je profesorem teoretické fyziky na Stanfordově univerzitě. Je členem Národní akademie, Americké akademie umění a věd a dalších institucí. Za jeho příspěvek k strunovým modelům, kalibrační teorii, holografii a kvantové chromodynamice mu byla udělena cena J. J. Sakuraie.