Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Lenka Procházková

Lenka Procházková

Lenka Procházková (1987) je pracovnicí Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. A učí na Gymnáziu Turnov. V současné době dokončuje doktorské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se českými kulturními dějinami 19. století a věnuje se rovněž regionální historii Mnichovohradišťska.