Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Klára Brůhová

Klára Brůhová

Klára Brůhová se věnuje dějinám architektury a urbanismu 20. století a působí na Ústavu dějin a teorie architektury FA ČVUT v Praze, kde se podílí na přednáškové i vědeckovýzkumné činnosti. Spolupracuje s Národní galerií v Praze, s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze nebo s platformou Den architektury. Publikovala řadu textů v knihách a časopisech a je autorkou koncepce výstavy „Poválečná 45-89“, jež byla instalována v roce 2016 na několika místech v Praze.