Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Josip Kleczek

Josip Kleczek

Josip Kleczek (1923), významný český astronom, je autorem řady vědeckých prací týkajících se sluneční fyziky, čtyřsvazkového díla Space Sciences Dictionary, několika monografií, učebnic a knih pro nejširší čtenářskou obec. Veřejnosti jsou známé i jeho rozhlasové příspěvky. Byl prezidentem komise pro výuku astronomie při Mezinárodní astronomické unii, založil Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a Mezinárodní astronomické unii a působil na univerzitách mnoha zemí.