Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Josef Stupka

Josef Stupka

Ing. Josef Stupka (1927). Po absolvování vysokoškolského studia pracoval jako odborný asistent na katedře teoretické elektrotechniky ČVUT a dlouhá léta působil jako středoškolský učitel. Po odchodu do důchodu v roce 1987 se zaměřil na regionální historii města Kralup nad Vltavou. Publikoval sedm knih s touto tématikou: Kralupy nad Vltavou na starých pohlednicích ( 2002), Výročí 100 let města (2002), Zajímavosti o Kralupech nad Vltavou, výročí 750 let obce (2003), Kralupy nad Vltavou, městské části a blízké okolí v minulosti a ve vzpomínkách (2004), Kulturní a historické památky Kralupska (2005), Zmizelá tvář Kralup (2006), Mé město a můj život (2007).