Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Josef Ptáček

Josef Ptáček

PaedDr. Josef Ptáček (1945) vystudoval tělesnou výchovu, speciální pedagogiku a historii na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1992 působil jako středoškolský profesor v Hradci Králové. Je autorem řady knižních publikací a dílčích studií z oblasti regionálních dějin Podorlicka, zvláště Dobrušska, Opočenska a Královéhradecka. Je členem Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, pražského Klubu sběratelů kuriozit (pohlednice do roku 1950), Sdružení historiků - historického klubu, regenerační komise městské památkové zóny v Dobrušce a předsedou Královéhradeckých betlemářů. Žije v Dobrušce a Hradci Králové, je majitelem soukromého vydavatelství Expedice F. L. Věka v Dobrušce.