Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Josef Janáček

Josef Janáček

Josef Janáček (1925-1994), historik, jenž se věnoval převážně období 16. a 17. století. Významnou měrou se podílel na poznání života a období vlády Rudolfa II. a Albrechta z Valdštejna, jimž věnoval rozsáhlé monografie.Jako skvělý vypravěč se projevil i v knize Ženy české renesance.