Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jonathan M. W. Slack

Jonathan M. W. Slack

Jonathan M. W. Slack (1949), významný britský vývojový biolog, působí jako profesor na Bathské univerzitě. Proslulost v biologických kruzích si získal více než stovkou odborných prací, z nichž některé zásadním způsobem ovlivnily vývoj oboru, i autorstvím význačné monografie From Egg to Embryo.