Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Johannes Kepler

Johannes Kepler

Německý astronom Johannes Kepler (1571-1630) je celosvětově znám především jako autor tří zákonů o pohybu planet. Zasáhl však nejen do vývoje astronomie, ale i dalších věd, jakými jsou matematika, optika či krystalografie. V českých zemích je v povědomí rovněž jako výrazná osobnost pražského dvora císaře Rudolfa II., kam roku 1600 přesídlil na pozvání dánského astronoma Tychona Brahe a kde strávil celkem dvanáct let. Klasická filoložka PhDr. Alena Hadravová, CSc., (1956) je vědeckou pracovnicí Výzkumného centra pro dějiny vědy Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Astrofyzik RNDr. Petr Hadrava, DrSc., (1951) je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Jejich vědecká aktivita se protíná na poli společného zájmu o dějiny středověké a raně novověké astronomie. Zabývají se vydáváním, překlady a interpretací odborných latinských textů dochovaných v rukopisech a starých tiscích. K jejich nejvýznamnějším edičním počinům v tomto směru patří kritické vydání traktátů o astrolábu mistra Křišťana z Prachatic, pocházejících z 15. století, a první český překlad klíčového spisu Tychona Brahe Přístroje obnovené astronomie, v němž Brahe shrnul své celoživotní dílo.