Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Johan Huizinga

Johan Huizinga

Johan Huizinga (1872-1945), nizozemský historik zabývající se zejména různými aspekty kulturních dějin a nizozemskou historií 15. a 16. století. Ve 30. letech působil jako rektor Leidenské univerzity, jeho otevřený antifašistický postoj mu vynesl v roce 1942 internaci a poté domácí vězení, v němž ještě před koncem války zemřel. Kromě mnoha dalších prací je autorem životopisu Erasma Rotterdamského, česky vyšla kulturněantropologická práce Homo ludens, Podzim středověku a esej Ve stínech zítřka.