Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jiří Křesťan

Jiří Křesťan

PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (1957) je historik a archivář. Zabývá se českými dějinami po roce 1918, zvláště dějinami komunismu a socialismu a národnostní problematikou v ČSR. Řadu prací věnoval především osobnosti Zdeňka Nejedlého.