Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jiří Kárnet

Jiří Kárnet

Dramatik, esejista, básník, překladatel, divadelní kritik a režisér Jiří Kárnet se narodil 24. ledna 1920 v Hořicích. Po absolvování gymnázia se zapsal ke studiu na Právnické fakultě UK. Od konce roku 1939 působil v divadle D 40 a D 41, později přešel do Městského divadla na Královských Vinohradech a nakonec do divadla ve Smetanově muzeu; koncem II. světové války byl vězněn v Německu. Po skončení války přispíval do řady periodik, zejména však do Mladé fronty, v níž působil jako spolupracovník kulturní rubriky. Po únorových událostech v roce 1948 odešel do Francie, kde se vzápětí stal redaktorem v čs. vysílání Radia France, vedle toho uveřejňoval své texty v deníku Le Monde. Z Francie se Jiří Kárnet přesunul v roce 1952 do New Yorku, v němž žije dodnes. V USA se věnoval žurnalistice – spolupracoval s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky a Rádiem Svobodná Evropa; v RFE získal redaktorské místo, v jehož rámci se věnoval kulturně-politickým komentářům. Spolu s Pavlem Tigridem stál u zrodu revui Svědectví. Poznámkami, úvahami, eseji, hrami, recenzemi či verši přispíval do Perspektiv, Skutečnosti, Zápisníku nebo East Europe.