📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jiří Gruša

Jiří Gruša

Jiří Gruša (1938), básník, publicista, překladatel a diplomat. Vystudoval filozofii a historii na FF UK. Spoluzaložil časopis Tvář a pracoval jako redaktor různých časopisů. Je signatářem Charty 77. V letech 1981-1990 žil v zahraničí, zejména v SRN, kde pracoval jako lektor a překladatel. Od roku 1990 působil jako velvyslanec v SRN a v Rakousku s krátkou pauzou, ve které vykonával úřad ministra školství. Je autorem několika básnických sbírek (Torna, Světlá lhůta, Cvičení mučení, Modlitba k Janince), pěti románů (mj. Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele, Dr. Kokeš Mistr Panny) a knížek pro děti (sestavil kupříkladu slabikář a čítanku Máma, táta, já a Eda). Z němčiny přeložil Elegie z Duina R.M.Rilka. Za sbírku básní Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto (2001) získal v roce 2002 významná ocenění Cena Litera za poezii a Cena Jaroslava Seiferta.