Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jean-Pierre Vernant

Jean-Pierre Vernant

Jean-Pierre Vernant, honorární profesor na College de France, se celoživotně věnuje problematice starověkého Řecka s obzvláštním důrazem na mýtus: zabýval se postupně vztahem řeckého mýtu k myšlení, tragédii, společnosti či náboženství, v centru jeho zájmu se octl i problém jedince a jeho vztahu k druhému, k jinakosti. Jedna z jeho posledních knih se jmenuje Mezi mýtem a politikou ( Entre mythe et politique, 1996). Česky z Vernantova rozsáhlého díla zatím vyšly Počátky řeckého myšlení (Les Origines de la pensée grecque, 1962, č. 1993).