Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jaroslav Vacek

Jaroslav Vacek

MUDr. Jaroslav Vacek (*1931) je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK. Po praxi na psychiatrii, neurologii a úrazové chirurgii působil v letech 1961--1970 jako primář psychiatrického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Po roce 1970 působil jako ambulantní psychiatr . V roce 1981 emigroval do SRN a pracoval tam jako soudní psychiatr. Je autorem řady odborných statí a knihy O nemocech duše.