Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jaroslav Pachner

Jaroslav Pachner

Ing. arch. Jaroslav Pachner (1955) vystudoval fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Pracuje jako autorizovaný architekt. Dlouhodobě spolupracuje s Oblastním muzeem v Chomutově a Státním oblastním archivem Chomutov se sídlem v Kadani. Podílí se na řadě publikací těchto institucí. V nakladatelství Paseka v edici Zmizelé Čechy vyšla jeho kniha Chomutov.