Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jaromír Tauchen

Jaromír Tauchen

Jaromír Tauchen je český právník, právní historik, soudní tlumočník jazyka německého, překladatel a docent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí její Katedry dějin státu a práva. Je autor celé řady prací vztahující se k německým právním dějinám a k dějinám protektorátního práva.