Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jane Goodallová

Jane Goodallová

Jane Goodallová (1934) zasvětila celý svůj život výzkumu šimpanzů. V roce 1977 založila ústav pro výzkum, vzdělávání a ochranu přírody nesoucí její jméno. Bojuje za šetrné zacházení s lidoopy při biomedicínských experimentech, za zákaz jejich lovu pro potravu či peníze, za zachování jejich životního prostředí, ale i za uchování kulturního dědictví místního obyvatelstva. Je autorkou více než dvaceti knih. Anglická královna ji za její lidský i vědecký přínos povýšila do šlechtického stavu.