Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jana Hrabětová

Jana Hrabětová

PhDr. Jana Hrabětová (1943) od dětství žije v Poděbradech. V roce 1983 se stala vedoucí Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Zvláštní zájem má o Poděbrady, o jejichž historii už publikovala mnoho odborných i popularizačních článků, několik knížek a průvodců.