Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jana Bartošová

Jana Bartošová

Mgr. Jana Bartošová, nar. 1971, historička. V minulosti byla kurátorkou sbírek v Muzeu Sušice, nyní spravuje archiv Pedagogického muzea J.A. Komenského v Praze